Utun tehtaalla laadunvalvontaa

HSE ja Laatupolitiikka

UTU Oy:n liiketoiminta-ajatus on kehittää, valmistaa ja tuoda markkinoille korkealaatuisia tuotteita, ratkaisuja ja palveluita sähkö- ja energia-alan tarpeisiin. Haluamme ymmärtää syvällisesti sähkö- ja energia-alan trendit ja asiakaskuntamme tarpeet nyt ja tulevaisuudessa sekä kehittää UTUn tuotteita ja palveluita täyttämään ne parhaimmalla tavalla. UTUn kilpailuedun muodostavat laadukas ja kattava tuote- ja palveluvalikoima, syvällinen asiakasymmärrys sekä luotettava ja joustava toiminta.

UTUn strategisena tavoitteena on markkinakasvua voimakkaampi kasvu, vahva kilpailuasema ja aktiivinen uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen. Nämä tavoitteet vaativat nykyisten toimintojen jatkuvaa parantamista, korkeaa toiminnan laatua ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä. Henkilöstön omistautuneisuus ja asiakastyytyväisyys ovat liiketoiminnan pitkäjänteisen kehittämisen ja menestyksen edellytyksiä.

UTU Oy on sitoutunut jatkuvaan kehittämiseen laadun, ympäristönsuojelun ja turvallisuuden osalta, ja noudatamme ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 standardien vaatimuksia, jotka ovat osa johtamisjärjestelmäämme. Johtamisjärjestelmä muodostaa käytännönläheisen yrityksen toimintaa ohjaavan rungon. Yrityksen johto valvoo jatkuvasti vaatimusten toteutumista operatiivisessa toiminnassa. Johto ja esimiehet näyttävät omalla toiminnallaan esimerkkiä ja ovat sitoutuneet henkilöstön osallistamiseen.

UTUn asiakaslupauksen mukaisesti osaamme ja teemme. Henkilökunta on tärkein voimavaramme. UTUlaiset ovat sitoutuneet lakisääteisten ja sidosryhmien vaatimusten täyttämiseen, turvallisuus- ja terveysriskien vähentämiseen, jatkuvaan parantamiseen, yrityksen kehittämiseen sekä yrityksen arvoihin; asiakasymmärrys, yhteistyö, uudistuminen ja vahva suoritus.

Huomioimme ympäristönäkökohdat tuotteiden kehityksessä, valmistuksessa sekä operatiivisessa toiminnassa. Sitoudumme ympäristönsuojeluun ja päästöjen vähentämiseen. Tavoitteenamme on edistää yhteiskunnan kestävää kehitystä.


Olli Heinonen
Toimitusjohtaja
UTU Oy

 

 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojaselosteemme.