SCM -kunnonvalvonta

Mitsubishi Electric on nyt kehittänyt ennakoivaan kunnossapitoon tarkoitettua kunnonvalvontatekniikkaansa entistä pidemmälle.
Uuden ratkaisun pohjana ovat älykkäiden mittausantureiden ominaisuudet ja niiden integrointi älykkääseen logiikkaohjaimeen, jolloin kunnonvalvontaan saadaan entistä kokonaisvaltaisempi ote. Älykkäässä kunnonvalvontaratkaisussa selkeitä hälytyksiä täydennetään yksityiskohtaisella diagnostiikalla, tarkoilla analyyseillä ja toimenpidesuosituksilla. Tavoitteena on mahdollisimman vähän suunnittelemattomia seisokkeja ja mahdollisimman paljon tehokasta tuotanto ja toiminta-aikaa.

Kokonaisvaltainen ote ennakoivaan kunnossapitoon

Käyttölämpötilan nousu, suuri virrankulutus, tärinän muutokset sekä muiden käyttöparametrien huomattavat vaihtelut saattavat olla merkkejä pyörivissä koneissa mahdollisesti tulossa olevista ongelmista. Tärinäanalyysiin perustuvaa kunnonvalvontaa pystyivät aiemmin suorittamaan vain asiantuntijat, jotka hyödynsivät tarkoitukseen suunniteltuja, varsin hintavia ohjelmapaketteja. Älyantureiden käyttöönotto on kuitenkin mullistanut kunnonvalvonnan ja ratkaisu soveltuu käytettäväksi laaja-alaisesti eri sovelluksissa kuten

  • Sähkömoottorit
  • Vaihdemoottorit
  • Alipaine- ja muut pumput
  • Puhaltimet ja pumput
  • Vaihdelaatikot
  • Kompressorit
  • Separaattorit ja decantterit

Valvonnan voi hoitaa yhdellä vilkaisulla, kun käytetään antureita, jotka ilmoittavat koneen peruskäyttökunnon punaisesta, keltaisesta ja vihreästä merkkivalosta muodostuvalla liikennevalojärjestelmällä. Näin pelkistetyssä menetelmässä analyysia varten saatavan tiedon määrä on kuitenkin rajallinen, jolloin menetetään mahdollisuus antaa käytäntöä koskevia suosituksia.

Nyt kehitetyn tekniikan avulla antureilla pystytään valvomaan kaikkia parametreja, jolloin kerättyä tietoa tulkitsemalla saadaan yleiskäsitys siitä, missä tilassa laitoksen käyttöomaisuus kaiken kaikkiaan on. Tällä tavoin suurissa valmistavan teollisuuden yrityksissä – joissa seisokkien kustannuksilla voi olla huomattavan suuri merkitys – päästään ajoittamaan keskeisen käyttöomaisuuden kunnossapitotyöt entistä tehokkaammin.

Mitsubishi Electric on kehittänyt ajattelutapaa vielä pidemmälle ja lanseerannut SCM-pakettiratkaisun, jossa valvontaan ja palautteen keräämiseen käytetään uusimpia FAG SmartCheck -antureita. Ratkaisu integroi yksittäisten laitteiden kunnonvalvonnan ja tekee koko laitoksen käyttöomaisuuden tilan seuraamisesta entistä kokonaisvaltaisempaa. Yksittäiset anturit noudattavat edelleen liikennevalojärjestelmää koneen paikallisina varoitusmerkkivaloina, mutta samalla antureiden välittämä tieto siirtyy Ethernetin kautta älykkäälle anturiohjaimelle (joka voi olla esimerkiksi Mitsubishi Electricin logiikkaohjain) tarkempaa valvontaa ja analyysia varten.

SCM-paketti on yhdellä kytkennällä käyttöön otettava ratkaisu koneiden kunnonvalvontaan. SmartCheck-antureita voi lisätä koneisiin tarpeen mukaan. Yksinkertaisen opetustoiminnon avulla anturille ja ohjaimelle opetetaan, miten kone normaalisti toimii, ja luodaan muistikartta keskeisistä parametreista. Kun asetukset on tehty, SCM-järjestelmä valvoo käyttöomaisuutta ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Toimintoja ovat esimerkiksi epätasapainon, linjausvirheiden, voiteluaineen loppumisen tai laakereiden vikaantumisen havainnointi, lämpötilan mittaaminen, vaiheen katkeamisen tunnistaminen sekä kavitaation ja resonanssitaajuuden havainnointi.

Kun ohjausjärjestelmään yhdistetään useita antureita, ohjaimella voidaan analysoida normaalista poikkeavaa toimintaa ja hälytysehtojen täyttyessä tuottaa hälytyksiä, jos toiminta vaatii käyttöhenkilökunnan huomiota. SCM-analyysistä saadaan tarkka diagnostiikka ja ehdotuksia siitä, missä kohdassa lisätoimenpiteet ovat tarpeen, minkä lisäksi kunnossapitohenkilöstö pystyy tunnistamaan virhetilat entistä täsmällisemmin. Analyysistä saadaan jopa mahdollisia korjaavia toimenpiteitä koskevia suosituksia, jotka lähetetään henkilöstölle selkeinä tekstiviesteinä. Tiedot voidaan myös välittää ylemmän tason järjestelmille laitoksen kaiken käyttöomaisuuden jatkuvaa trendianalyysiä varten.

SCM-ratkaisulla tuotetaan kattavaa analyysiä yksittäisten koneiden tilasta sekä yleiskäsitys koko laitoksen kunnosta. Tuloksena on huomattavasti entistä parempaa ennakoivaa kunnossapitoa sekä optimaalista käyttöomaisuuden elinkaaren hallintaa. Kun kunnossapitotoimet voidaan suunnitella etukäteen, suunnittelemattomia seisokkeja tai toiminnan menettämistä lyhyellä varoitusajalla tapahtuu huomattavasti harvemmin.

SCM Kit COMPACT
Kompakti ratkaisu enintään 6:lla anturilla
SmartCheck -anturi #1 vakiona (laajennettavissa enintää kuuden anturin kokonaisuudeksi
10 metrin Ethernet-PoE-liitäntäkaapelilla
Kompakti ohjauskaappi 30 × 30 × 21 cm
Integroitu ohjelmoitava logiikka tietojen käsittelyyn ja ulkoiseen signaalin käsittelyyn
4,3" operointipääte käyttöön ja parametrointiin
PoE-kytkin datasignaaleille ja anturien virtalähteelle
Lisäanturit, kaapelit ja asennustarvikkeet lisävarusteena
SCM Kit MODULAR
Modulaarinen ratkaisu enintään 14:sta anturilla
SmartCheck -anturi #1 vakiona (laajennettavissa enintää 14 anturin kokonaisuudeksi
10 metrin Ethernet-PoE-liitäntäkaapelilla
Kompakti ohjauskaappi 
Integroitu ohjelmoitava logiikka tietojen käsittelyyn ja ulkoiseen signaalin käsittelyyn
4,3" operointipääte käyttöön ja parametrointiin
PoE-kytkin datasignaaleille ja anturien virtalähteelle
Lisäanturit, kaapelit ja asennustarvikkeet lisävarusteena
SCM Kit DRIVES
Valmis ratkaisu FR-A840 tai FR-F840 -taajuusmuuttajalla

SCM Kit-DRIVES tarjoaa valmiin integroidun kunnonvalvontaratkaisun pysyvään asennukseen ja integrointiin olemassa oleviin sovelluksiin. Tämä on mahdollista kolmen tehokkaan yksittäisen komponentin yhdistelmällä: taajuusmuuttaja, operointipääte ja tärinäanturi. Pakettiin sisältyy FR-A840 tai FR-F840 (3*400VAC) -taajuusmuuttaja. Järjestelmää voidaan laajentaa kahteen anturiin. Toteutus on helppoa plug & play -toiminnolla näytön kautta, ilman asiantuntemusta kunnonvalvonnan alalla.

Voit olla kiinnostunut myös näistä: 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojaselosteemme.